SCG Contact Center คว้ารางวัล Call Center ยอดเยี่ยมอันดับ 1  ด้านวัสดุก่อสร้าง

SCG Contact Center คว้ารางวัล Call Center ยอดเยี่ยมอันดับ 1  ด้านวัสดุก่อสร้าง

SCG Contact Center รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค Call Center” ระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ในสาขาอสังหาริมทรัพย์ โดยรางวัลระดับยอดเยี่ยม เอสซีจีมีคะแนนอันดับ 1 ในการพัฒนาระบบจัดการปัญหาให้กับผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้สินค้าและบริการ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นผู้ศึกษาและคัดเลือกศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคที่เหมาะสมกับรางวัล
ทั้งนี้ เอสซีจีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย ด้วยบริการที่มีมาตรฐาน ทั้งความรวดเร็ว ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ช่องทางการติดต่อผู้ประสานงานที่ชัดเจน และการแจ้งเตือนทางอีเมลให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วน
ด้วยการบันทึกข้อมูลการติดต่อเข้ามา อีกทั้งยังพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับตอบคำถาม (Chatbot) ผ่าน SCG LINE OFFICIAL ที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลของลูกค้าสะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ยังมี LINE @SCG Contact Center เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และ Chat IO ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีระหว่างหาข้อมูลในเว็บไซต์ รวมทั้งล่าสุดได้พัฒนาศักยภาพด้วยระบบ Bot Assistance ที่ลูกค้าสามารถใช้งานระหว่างการสนทนาใน Line กลุ่ม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความถูกต้องในการค้นหาข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา SCG Contact Center ได้ให้บริการลูกค้าไปแล้วกว่า 80,000 ครั้ง ตอกย้ำความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับเอสซีจีตลอดมา

ข้อมูลจาก ryt9.com

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและบริการกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รถขนส่ง หรือ ช่าง  ผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทยรวมถึงขอราคาโครงการ  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว