TMB เปิดรับสมัคร Lean Supply Chain รุ่นที่ 12 เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

TMB เปิดรับสมัคร Lean Supply Chain รุ่นที่ 12 เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

หลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจและซัพพลายเชน สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ที่ต้องการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 61 เริ่มอบรม White Belt 27-28 เม.ย. 61 รับเพียง 100 บริษัท บริษัทละ 1 ท่าน

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

วันนี้ – 30 มี.ค: เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 12

9-12 เม.ย. : ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนรุ่นที่ 12 ได้รับการติดต่อจากโครงการ และทำการยืนยันเข้าร่วมโครงการ

18 เม.ย. : ประกาศรายชื่อสุดท้ายของผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการรุ่นที่ 12 ทาง website, facebook และ email

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทที่มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจ และประกอบธุรกิจตรงกับอุตสาหกรรมที่ระบุไว้
  2. ประกอบธุรกิจมามากกว่า 3 ปี
  3. มียอดขายต่อปี 30 – 1,000 ล้านบาท
  4. มีความสนใจและตั้งใจพัฒนาประสิทธิภาพในองค์กรอย่างจริงจัง
  5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมได้ตามที่ทางโครงการกำหนด

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 1 คนต่อ 1 บริษัท

ระยะเวลาเรียน

White Belt    27-28 เม.ย. 61 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดี

Blue Belt     25 พ.ค. – 7 ก.ค. 61 เวลา 9.00 – 17.00 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดี

  • การระบุปัญหาและวัดผล 25 – 26 พ.ค. 61
  • วิเคราะห์ต้นตอปัญหา 8-9 มิ.ย. 61
  • การปรับปรุง 22-23 มิ.ย. 61
  • Factory Visit 27 มิ.ย. 61
  • การควบคุมผลลัพธ์ 7 ก.ค. 61

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครเข้าร่วมโครงการ Lean Supply Chain by TMB รุ่นที่ 12

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

เอกสารรายละเอียดของบริษัท (เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม) (ถ้ามี)

Logo บริษัท, รูปตัวอย่างสินค้าและบริการ, ร้านค้า, รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)