เคล็ดลับเลือกช่างต่อเติม รับเหมา สร้างบ้านอย่างไรให้ได้คุณภาพ ไม่ให้โดนโกง

เคล็ดลับเลือกช่างต่อเติม รับเหมา สร้างบ้านอย่างไรให้ได้คุณภาพ ไม่ให้โดนโกง

1. เลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้
โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาหรือสอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน ลองหาข้อมูลและสอบถามราคาไว้หลายๆ เจ้า เพื่อเปรียบเทียบหาผู้รับเหมาที่ดีและสร้างความสบายใจให้เราได้มากที่สุดอาจเลือกใช้บริการผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทและมีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง เพื่อให้สามารถทวงถามความรับผิดชอบได้ง่ายในกรณีเกิดปัญหา แนะนำให้เลือกบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพราะบริษัทที่เป็นสมาชิกได้ จะต้องมีมาตรฐานที่สูงพอสมควร อาทิ มีสถาปนิกและวิศวกรประจำอยู่ในองค์กร

2. ทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่ว่างานจะมีมูลค่าเท่าไหร่ ต้องทำเป็นหนังสือสัญญาจ้างพร้อมลงนามอย่างชัดเจน ระบุรายละเอียดให้ครอบคลุม อาทิ ขอบข่ายงานของผู้รับเหมา เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้าง (กี่งวด เท่าไร อย่างไร) รับประกันกี่ปี ค่าปรับกรณีล่าช้า ทั้งนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่า จ้างเฉพาะค่าแรง (เจ้าของบ้านซื้อวัสดุเอง) หรือ จ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (ให้ผู้รับเหมาซื้อวัสดุด้วย) เพื่อใช้ยืนยันกับผู้รับเหมาในกรณีที่เงื่อนไขผิดจากที่ตกลงกันไว้ และเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย
3. ทำ BOQ
BOQ หรือ Bill of Quantity คือ บัญชีที่รวบรวมรายการประมาณราคาวัสดุและค่าแรงในการก่อสร้าง ทำขึ้นจากแบบพิมพ์เขียว จำแนกข้อมูลทีละส่วนงานอย่างละเอียด อาทิ ราคา ปริมาณวัสดุ แบรนด์ รุ่น รวมถึงขนาดของวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงทำให้ทราบว่าผู้รับเหมาเจ้านั้น คิดค่าแรงและค่าวัสดุมากน้อยแค่ไหนและยังใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบงานและควบคุมราคาก่อสร้างได้ ถือเป็นเอกสารที่สำคัญมาก หากต้องการว่าจ้างงานใหญ่ๆ เช่น สร้างบ้านทั้งหลัง

4. ให้มืออาชีพช่วยตรวจรับบ้าน
ในความเป็นจริง การตรวจสอบบ้านในบางจุดไม่สามารถทำได้ด้วยตาเปล่า และเจ้าของบ้านบางท่าน อาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างที่เพียงพอ จึงควรจ้างบริษัทรับตรวจสอบบ้านที่มีความชำนาญเฉพาะ เข้าไปตรวจรับบ้านกับเราด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าบ้านของเราตรงตามแบบที่ว่าจ้าง ที่สำคัญ หากบ้านมีข้อผิดพลาดก็ยังไม่ควรรับมอบ ต้องให้ผู้รับเหมาแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยก่อน

5. เข้าไปตรวจดูงานเป็นประจำ
เพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดไปจากที่ตกลงกันไว้และป้องกันไม่ให้มีการโกงวัสดุเกิดขึ้น ทั้งนี้ควรเข้าไปแบบสุ่มเวลา ไม่ใช่ไปใน วัน/เวลา เดิมเหมือนกันทุกครั้ง แต่หากไม่มีเวลาไปตรวจดูเอง อาจว่าจ้างสถาปนิกหรือโฟร์แมนให้เข้าไปช่วยควบคุมการก่อสร้างก็ได้

6. กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินให้เหมาะสม
ควรแบ่งการจ่ายเงินออกเป็นหลายๆ งวด ตามเนื้องาน แทนที่จะจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเชิดเงินหนีหรือทอดทิ้งงาน และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับเหมาทำงานรวดเร็วขึ้นด้วย เมื่อตกลงเงื่อนไขการจ่ายเงินกับผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว ก็ควรระบุเอาไว้ในสัญญาว่าจ้างด้วย นอกจากนี้ ควรระมัดระวังหากผู้รับเหมาขอเบิกเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว