ปัญหาระหว่างเพื่อนข้างบ้าน จะหมดไปหากเรารู้วิธีแก้ไขเบื้องต้น

ปัญหาระหว่างเพื่อนข้างบ้าน จะหมดไปหากเรารู้วิธีแก้ไขเบื้องต้น

 

1.ใครเป็นเจ้าของที่นั้นตัวจริง
หลายครั้งที่เราได้ทราบว่ามีปัญหาการลุกล้ำที่ดินของคนอื่นนั้นเป็นเพราะคนๆ นั้นอาจขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องขอบเขตและกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเข้าไปในที่ดินของคนอื่น โดยคิดว่าตัวเองสามารถทำได้เพราะไม่ได้ละเมิดผิวดิน แต่ในทางกฎหมายแล้วกรรมสิทธิ์ของที่ดินนั้นครอบคลุมทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดิน การจะต่อเติมหรือปลูกสร้างใดๆ เข้าไปยังที่ดินของเพื่อนบ้านถือ เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทางกฎหมาย เจ้าของที่ดินสามารถฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายได้ ดังนั้นหากคิดจะต่อเติมบ้านควรศึกษาเรื่องกฎหมาย ให้ชัดเจนก่อนว่าควรเว้นระยะถอยร่นจากแดนกรรมสิทธิ์เท่าไร หรือควรมีการพูดคุยกับบ้านข้างเคียงก่อนในกรณีที่เราต้องการต่อเติมเพื่อชิดเขตแดนกรรมสิทธิ์ เพราะหากบ้านใกล้เคียงไม่ยินยอมขึ้นมาอาจเกิดการฟ้องร้องขึ้นในภายหลัง

2.เรื่องรั้วไม่ใช่เรื่องเล็ก
ไม่ว่าจะเป็นรั้วประเภทใดถือเป็นเขตแดนที่ทั้งสองบ้านต้องรับผิดชอบร่วมกัน เมื่อต้องมีการซ่อมแซมจะต้องออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน และตามหลักกฎหมายในแต่ละพื้นที่ มักจะระบุความสูงของรั้วบ้านที่ต่างกันออกไป บางแห่งเข้มงวดเรื่องแบบและวัสดุที่ใช้ แต่ส่วนใหญ่จะระบุความสูงรั้วหลังบ้านไว้ไม่เกิน 1.8 เมตร รั้วหน้าบ้านสูงไม่เกิน 1.2 เมตรส่วนรั้วต้นไม้สามารถสูงได้ถึง 2.4 เมตร กรณีต้องการต่อเติมรั้วฝั่งของเราให้สูงขึ้นด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรามีสิทธิทำได้โดยไม่จำเป็นต้องให้เพื่อนบ้านอีกด้าน ยินยอมเพราะเป็นการสร้างรั้ว ในแนวเขตที่ดินของเราเอง และไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของที่ดินข้างเคียง แต่ห้ามสูงเกิน 3 เมตร

3.ฝนจากหลังคาสร้างปัญหาใหญ่
แม้เราจะไม่ได้สร้างหลังคาล้ำเข้าไปในเขตแดนกรรมสิทธิ์เพื่อนบ้าน แต่ในกรณีถ้าฝนตกแล้วน้ำฝนจากหลังคาบ้านเราไหลข้ามเขตแดนไปยังบ้านข้างเคียงจนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเพื่อนบ้านเช่น เกิดน้ำท่วมขัง ดินถูกกัดเซาะ หรือถ้าบริเวณนั้นในพื้นที่ข้างเคียงมีสิ่งของวางอยู่และเกิดความเสียหายจากน้ำฝนจากหลังคาเรา จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ง่าย โดยเพื่อนบ้านสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน หรือสั่งให้มีการรื้อถอนได้ ดังนั้นวิธีที่แนะนำคือการสร้างรางรองรับการระบายน้ำฝนที่ตกจากหลังคา

4.แสงแดด อากาศ วิว ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
แม้สิ่งเหล่านี้จะไม่มีใครสามารถถือกรรมสิทธิ์ครอบครองได้ แต่ถ้าเราคิดสร้างสิ่งปลูกสร้าง ต่อเติมบ้าน หรือปลูกต้นไม้จนอาจทำให้บดบังวิวผู้อื่นนั้นควรมีการพูดคุย หรือเจรจากับเพื่อนบ้านก่อน และควรศึกษากฎระเบียบของพื้นที่นั้นๆ ให้ดีก่อน เพราะบางพื้นที่ทางกฎหมายระบุว่าห้ามปลูกต้นไม้สูงหรือสร้างสิ่งก่อสร้างที่จะทำให้บดบังวิวของเพื่อนบ้านและคนส่วนใหญ่ มิเช่นนั้นเจ้าของบ้านที่ถูกบังวิว สามารถยื่นฟ้องร้องเพื่อรักษาสิทธิ์ชมวิวของตนเองได้

5.ต้นไม้อาจกลายเป็นปัญหา
ต้นไม้ที่ปลูกไว้สวยงาม หวังกินดอกผลในฝั่งบ้านเราอาจก่อให้เกิดปัญหากับบ้านใกล้เรือนเคียง ไหนจะกิ่งที่รุกล้ำเข้าไป หรือต้นไม้โอนเอนจนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแม้ตามหลักแล้ว เราจะสามารถตัดกิ่งไม้ที่ยื่นเข้ามาในฝั่งบ้านเราได้ แต่เราไม่มีสิทธิตัดต้นไม้ของเพื่อนบ้านทั้งต้นทิ้งไป นอกจากเรื่องกิ่งก้านรุกล้ำเขตแดนกรรมสิทธิ์แล้ว ยังมีข้อสงสัยเรื่องดอกผลของต้นไม้ จากเพื่อนบ้านว่าเราสามารถเก็บรับประทานได้ไหม ในความเป็นจริงทางกฎหมายแม้ดอกผลเหล่านั้นจะยื่นเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรา แต่เราไม่สามารถเด็ดไปกินได้ทันที เพราะเราควรขออนุญาตจากเจ้าของบ้านก่อน ถ้าเจ้าของต้นไม้ไม่ยินยอมเขามีสิทธิ์ทวงคืนจากเราได้ เว้นแต่ว่าดอกผลเหล่านั้นจะหล่นลง มาบนที่ดินของเราเองตามธรรมชาติ รวมทั้งยังห้ามแอบอ้างไปเด็ดมาแล้วบอกว่าเป็นการร่วงตามธรรมชาติ เพราะอาจมีความผิดทางอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์หรือลักทรัพย์

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว