กรมการค้าภายใน เผยว่า ราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ในพื้นที่ EEC

กรมการค้าภายใน เผยว่า ราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น ในพื้นที่ EEC

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ ราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในพื้นที่ 3 จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จนส่งผลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเร่งซื้อสินค้ามากักตุนว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กเส้น หิน และทราย พบว่า ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้ ราคาจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ยังคงเดิม แต่มีบางรายการที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยตามกลไกตลาด
แต่ยืนยันว่าสินค้ามีเพียงพอ เพราะผู้ผลิตสินค้าหิน และทรายในพื้นที่ EEC ได้เร่งเพิ่มการผลิตสินค้า เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว และผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ ได้

ส่วนการกำกับดูแล กรมการค้าภายในได้มีการตรวจสอบสถานการณ์สินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดในพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ว่ามีปัญหาการขาดแคลนสินค้าหินและทราย หรือมีการฉวยโอกาสปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้าและห้ามฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นหรือห้ามกักตุนสินค้า ทำให้เกิดความปั่นป่วนด้านราคาสินค้า ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ซึ่งจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันที หากมีการกระทำความผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด โดยกำหนดให้ผู้ค้าแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับราคาสูงเกินจริง หรือห้ามกักตุนสินค้า ทำให้เกิดความปั่นป่วนด้านราคาสินค้า ตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งหากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าสูงเกินเหตุสมควร จะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว