การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ในแต่ละประเภท

การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ในแต่ละประเภท

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ
1. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2560
2. เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุสำคัญจากดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (ปูนซีเมนต์ผสมปูนซีเมนต์ปอตแลนด์) ความต้องการสูงขึ้นเพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (ชีทไพล์คอนกรีต) ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบการผลิต คือ ปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ ขณะที่หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.0 (ตะแกรงกรองผง ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อระบายน้ำเสีย PVC ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา) ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย

เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 สูงขึ้นร้อยละ 3.0 เป็นผลจากหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) เนื่องจากราคานำเข้าไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบปีนี้ปรับราคาสูงขึ้นจากปีก่อนที่ทรงตัวทั้งปี หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.0 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.7 (พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต)

ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับความต้องการใช้ในการปรับปรุงระบบการระบายน้ำเพิ่มขึ้น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 10.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กตัว I เหล็กตัว H ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กดำ ท่อสแตนเลส ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป) ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ได้แก่ แร่เหล็ก บิลเล็ต และเศษเหล็ก ประกอบกับราคาเหล็กในตลาดโลกปีนี้เติบโตกว่าปีที่ผ่านมาที่ราคาต่ำมาก หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.3 (ทรายหยาบ หินย่อย) ต้นทุนสูงขึ้นจากการเข้มงวดน้ำหนักการบรรทุก (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม)
ความต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้ (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้น ตามราคาน้ำมันดิบ ขณะที่หมวดกระเบื้องดัชนีราคา ลดลงร้อยละ 1.3 หมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.1 และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 2.4

หากเทียบกับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559   สูงขึ้นร้อยละ 1.9 โดยมีปัจจัยสูงขึ้นจากดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 9.8 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ ท่อสแตนเลส ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป) และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน สีรองพื้นโลหะ สีทาถนน น้ำมันเคลือบแข็งชนิดภายใน-ภายนอก) ขณะที่ดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 3.8 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนฉาบสำเร็จรูป) หมวดกระเบื้อง ลดลงร้อยละ 0.6 (กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องเคลือบปูพื้น) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1 (สายฉีดชำระ โถส้วมชักโครก ราวแขวนผ้าติดผนัง) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.2 (สายไฟฟ้า VCT ท่อระบายน้ำเสีย PVC) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.4 (อิฐมอญ อิฐโปร่ง ทรายหยาบ ทรายละเอียด อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม)