ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ

เทียบกับเดือนตุลาคม 2560 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.2 โดยมีสาเหตุสำคัญจากดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 1.4 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ) ปรับลดลง ตามราคาวัตถุดิบ คือ สินแร่เหล็กและบิลเลต อีกทั้งเป็นเหล็กล็อตเก่า ประกอบกับความต้องการในประเทศชะลอลง หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1
เนื่องจากผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อต้องการระบายสินค้า ขณะที่หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ตะแกรงกรองผง) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม)
เดือนพฤศจิกายน 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 3.6 เป็นผลจากหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.2 (พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 14.7 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัวH เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ ท่อสแตนเลส ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะปู)
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (สีเคลือบน้ำมัน สีทาถนน)  หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.3 (ทรายหยาบ หินย่อย อิฐมอญ อลูมิเนียมแผ่นเรียบ อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม ยางมะตอย) หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.3 (ปูนฉาบสำเร็จรูป) หมวดกระเบื้อง ลดลงร้อยละ 1.3 (กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องเคลือบปูพื้น) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.4 (สายฉีดชำระ ราวแขวนผ้าติดผนัง)
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.2 (สายไฟฟ้า VCT ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน้ำเสีย PVC)

ช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป)
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 9.8 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะปู)

หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.5 (สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน สีรองพื้นโลหะ สีทาถนน น้ำมันเคลือบแข็ง) หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 4.3 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนฉาบสำเร็จรูป) หมวดกระเบื้อง ลดลงร้อยละ 0.6 (กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องเคลือบปูพื้น) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1(สายฉีดชำระ ราวแขวนผ้าติดผนัง) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.1 (สายไฟฟ้า VCT ) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.4 (ทรายหยาบ ทรายละเอียด อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม)