เลือกเครื่องทำน้ำให้เหมาะกับแต่ละบ้าน เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มที่

เลือกเครื่องทำน้ำให้เหมาะกับแต่ละบ้าน เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มที่

1.เลือกตามชนิด
เครื่องทำน้ำอุ่นมีหลายแบบให้เลือก เช่น แบบหม้อต้ม หรือแบบขดลวด เป็นต้น และยังมียังสามารถเลือกแหล่งเชื่อเพลิงได้อีก โดยเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ไฟฟ้ายังคงชนิดที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้กัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก๊สธรรมชาติ (เช่น แก็ส LPG) และเครื่องทำน้ำร้อนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) ให้เลือกซื้อกัน

เลือกเครื่องทำน้ำให้เหมาะกับแต่ละบ้าน เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มที่ 1

2.ดีไซน์ของเครื่อง
รูปทรง ความสวยงาม การออกแบบ หรือฟังก์ชั่นการใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่น ก็มีส่วนในการตัดสินใจซื้อของเรา อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใส่ใจที่ระบบความปลอดภัยของเครื่องก่อนเป็นอันดับแรก เครื่องทำน้ำอุ่นบางรุ่นนั้นออกแบบมาให้อัตราการไหลของน้ำอุ่นสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่อง ดังนั้นเครื่องเหล่านี้มักจะมีฝักบัวแถมมาด้วยเสมอ บางครั้งการนำเครื่องทำน้ำอุ่นไปต่อกับฝักบัวทั่วไป อาจทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานไม่เต็มที่ หลายคนจึงซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่มาพร้อมกับฝักบัว เครื่องทำน้ำอุ่นบางรุ่นมีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่น

3.ความต้องการในใช้งาน
สำหรับปริมาณการใช้งานในแต่ละครอบครัวนั้น แนะนำให้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 1 ลิตรขึ้นไปสำหรับครอบครัวประมาณ 4 คนขึ้นไป การใช้งานบ่อยๆ (มีคนใช้งานหลายคน) ก็คงต้องเลือกให้มีขนาดใหญ่เสียหน่อย เครื่องจะได้ทำน้ำอุ่นได้ทัน และระบบทำความร้อนไม่ถูกใช้งานมากจนเกินไป ส่วนกรณีใช้งานน้อย เช่น 1-2 คน ก็ควรเลือกใช้ที่ขนาดครึ่งลิตรก็เพียงพอแล้ว สภาพภูมิประเทศที่คุณอยู่อาศัยนั้นมีสภาพอากาศอย่างไร กรณีสภาพอุณหภูมิปกติ เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีกำลังวัตต์เพียง 3,500 วัตต์ หรือ 4,500 วัตต์ ก็เพียงพอต่อความต้องการและประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนในกรณีที่พื้นที่มีอากาศหนาวถึงหนาวมาก ก็ควรเลือกเครื่องทำน้ำอุ่น แบบมีกำลังวัตต์ที่สูงขึ้น เช่น เป็นขนาด 6,000 วัตต์ เป็นต้น เนื่องจากขนาดกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น กำลังวัตต์ทางไฟฟ้า ซึ่งกำลังวัตต์ยิ่งมาก ความสามารถในการให้ความร้อนก็ยิ่งสูงขึ้น

เลือกเครื่องทำน้ำให้เหมาะกับแต่ละบ้าน เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มที่ 2

4.การประหยัดพลังงาน
เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟ ดังนั้นการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่ดี ในกรณีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ไฟฟ้า การเลือกซื้อก็คงต้องเลือกใช้เบอร์ 5 ประหยัดไฟกันอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เรามีคำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้ เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นหลัก เช่น ต้องการใช้น้ำอุ่นเพื่ออาบน้ำ หรือล้างจาน เป็นต้น และเลือกขนาดเครื่องให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว (จำนวนผู้ใช้งานมีมากน้อยเพียงใด) เพื่อประหยัดพลังงาน เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-75% เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20% หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าชนิดที่ไม่มีถังน้ำภายใน เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองการใช้พลังงานในการทำน้ำให้ร้อนตลอดเวลา