10 อันดับธุรกิจพุ่งแรง ในปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

10 อันดับธุรกิจพุ่งแรง ในปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

CEBF Business Research : CEBF BR การวิจัยทางธุรกิจ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางธุรกิจ ในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง โดยได้มีการจัดอันดับ ธุรกิจที่จะมาแรงที่จะรุ่งในปี 2561

10 อันดับธุรกิจพุ่งแรง ในปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 1

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเผย10อันดับธุกิจ ดาวรุ่งในปี 2561 อันดับที่1ด้แก่ ธุรกิจด้าน ไอที คว้าแชมป์ แซงหน้าแชมป์เก่าอย่าง บริการความสวยความงาม ซึ่งร่วงมาอันดับ 2  อันดับ 3 ธุรกิจ e-commerce อันดับ 4 ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว อันดับ 5 ได้คะแนนเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ อันดับ 6 ได้คะแนนเท่ากัน 3 กลุ่มของธุรกิจ คือ ธุรกิจ Modern Trade, ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม อันดับ 7 ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อันดับ 8 ได้คะแนนเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ ธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว อันดับ 9 ได้คะแนนเท่ากัน 3 กลุ่ม คือ ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านเช่า ห้องเช่า, ธุรกิจด้านความเชื่อ โหราศาสตร์ เครื่องรางของขลัง และอันดับ 10 ได้คะแนนเท่ากัน 2 กุล่ม คือ ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและรับเหมา, ธุรกิจร้านเสริมสวย

สำหรับธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์ เป็นธุรกิจเด่นอันดับ 1 ในปี 2561 มาจากหลากหลายปัจจัยที่สนับสนุนความสำคัญที่ ประกอบด้วยมี นโยบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตระดับชุมชน, สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนั้นดีดตัวสูงขึ้น

10 อันดับธุรกิจพุ่งแรง ในปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 210 อันดับธุรกิจพุ่งแรง ในปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 3

 

สำหรับเว็บ beelievesourcing นั้นอยู่ในกลุ่มของธุรกิจด้านงาน วัสดุก่อสร้างและรับเหมา ซึ่งได้จัดไว้ในอันดับที่ 10 ที่คาดว่ามีแนวโน้นธุรกิจดีขึ้น ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ สำหรับะุรกิจงาน วัสดุก่อสร้างและรับเหมา จะเติบโตตามธุรกิจประเภทของ อสังหาฯ  ธุรกิจบ้านเช่าหรือห้องเช่า ซึ่งทั้งสองตัวนี้จะมีแนวโน้นที่จะ ขยายตัวขึ้นลง พร้อมๆกัน

 

10 อันดับธุรกิจพุ่งแรง ในปี 2561 โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 4

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ปี 2561 คาดว่า  มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสที่มีรายได้สูงขึ้น การลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกขยายตัวตามฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า กำลังซื้อของประชาชนฐานรากมีเพิ่มมากขึ้นตามมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล