แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2

 

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 1

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 2

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 3

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 4

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 5

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 6

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 7

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 8

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 9

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 10

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 11

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 12

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 13

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 14

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้ แบบที่ 2 15