แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง2

แบบแปลนตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง2