สถานการณ์ของตลาดวัสดุก่อสร้างในปีนี้ เริ่มฟื้นตัวและมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เติบโตขึ้น ทำให้ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างวัสดุก่อสร้างโตตามไปด้วย การเติบโตที่สูงขึ้นเช่นนี้ แน่นอนว่าย่อมนำมาซึ่งการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อช่วยประหยัดเวลา ง่ายต่อการใช้งาน และตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว วันนี้ผมนำ 4 เทรนด์มาแรง ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวัสดุก่อสร้างต้องรู้ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. วัสดุก่อสร้างยุคใหม่ใช้ง่าย มากประโยชน์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้การทำงานก่อสร้างมีความง่าย ลดเวลาและแรงงานในการทำงานลง

2. กระแสอนุรักษ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้างอาคารที่มีการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มได้รับความสนใจจากเจ้าของอาคาร ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างควรตระหนักถึงการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับการเติบโตของอาคารสีเขียวในอนาคต

3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย

จำนวนและสัดส่วนของประชากร ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นที่อยู่อาศัยจะต้องตอบโจทย์ผู้สูงอายุโดยต้องมีความปลอดภัยและสะดวก อีกทั้งแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอยู่ลำพังคนเดียวมีมากขึ้น จึงนับเป็นความท้าทายของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างของไทยที่จะต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในสินค้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ

4. กระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Industry 4.0

นับเป็นความท้าทายอย่างมากต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของไทยที่จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนาของภาคอสังหาริมทรัพย์หรือเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

จะเห็นว่าในแต่ละเทรนด์ล้วนมีความท้าทายกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น แต่สิ่งสำคัญคือการตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้บริโภคที่หลากหลายให้ได้ รวมทั้งต้องสร้างความแตกต่างของสินค้าให้ โดดเด่น ขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ย่อมทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถแข่งขันแบบไร้ขีดจำกัดในยุค 4.0 เพราะเทคโนโลยีจะเป็นตัวนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ธุรกิจวัสดุก่อสร้างของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นในอนาคตอันใกล้นี้ได้ครับ

Cr. พี่เลี้ยง SME