การเปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุก่อสร้างช่วงเดือนกันยายน 2560

การเปลี่ยนแปลง ราคาวัสดุก่อสร้างช่วงเดือนกันยายน 2560

 

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ

1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 107.3 (ปี 2553 = 100 และเดือนสิงหาคม 2560 เท่ากับ 105.7)

2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2560

2.1 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 1.6 (ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม) ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นตามราคาซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 5.0 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะปู)

ตามราคาเหล็กในตลาดโลกและราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ทรายหยาบ ทรายละเอียด อิฐมอญ) ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นจากการเข้มงวดน้ำหนักบรรทุก และยางมะตอยราคาวัตถุดิบปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1 (สายฉีดชำระ) ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย

2. เทียบกับเดือนกันยายน 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 4.2 เป็นผลจาก หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 19.2 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ ท่อสแตนเลส ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะปู)

หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (สีเคลือบน้ำมัน สีทาถนน) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ทรายหยาบ หินย่อย อิฐมอญ อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ยางมะตอย) หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.8 (ปูนฉาบสำเร็จรูป) หมวดกระเบื้อง ลดลงร้อยละ 1.3 (กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องเคลือบปูพื้น) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.3 (สายฉีดชำระ) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.1 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีซีซี ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน้ำเสีย PVC)

3. เทียบกับเดือนมกราคม-กันยายน 2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.4 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.3 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง ) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (คานคอนกรีตสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำคอนกรีต ถังซีเมนต์สำเร็จรูป) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 8.2 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ ท่อแสตนเลส เหล็กแผ่นเรียบดำ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะปู) หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน สีรองพื้นโลหะ สีทาถนน น้ำมันเคลือบแข็ง)

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (สายเคเบิล สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้อต่อ-ข้องอ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน้ำเสีย) หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 4.9 (ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนฉาบสำเร็จรูป) หมวดกระเบื้อง ลดลงร้อยละ 0.4 (กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องเคลือบปูพื้น) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1 (สายฉีดชำระ) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.9 ทรายหยาบ ทรายละเอียด อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม)