เลือกวัสดุก่อสร้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตราฐาน ฉลากเขียว

เลือกวัสดุก่อสร้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตราฐาน ฉลากเขียว

 

ในปัจจุบันมีการรณรงค์ เรื่องการรักษาโลกร้อนกันค่อนข้างมากมีรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยเน้นด้านของอุสาหกรรมส่วนใหญ่ที่จะมาจากโรงงานเป็นส่วนมาก ไม่เพียงเท่านั้น เลือกวัสดุก่อสร้างด้วยหลัก  “ฉลากเขียว”  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกของเรา กลุ่มงานโครงสร้าง เจ้าของบ้านมักคิดว่าช่างหรือผู้รับเหมาต้องเป็นคนเลือกวัสดุเหล่านี้ แต่จริงๆ แล้ววัสดุเหล่านี้เหมือนเป็นรากฐานสำคัญของบ้าน จึงควรเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณภาพ และปลอดภัย เช่นปูนเพื่องานโครงสร้างเป็นปูนสำหรับงานฐานราก เสา คาน พื้น จึงควรเลือกปูนให้ถูกประเภทการใช้งาน คุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ซึ่งปูนเหล่านี้จะแข็งแรง ทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดำเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับปฎิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว (ปี 2552) และปฎิญญาโจฮันเนสเบิร์ก(ปี 2545) ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ภาพลักษณ์ของภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น และเกิดเศรษฐกิจสีเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดขั้นตอนสู่อุตสาหกรรมสีเขียวไว้ 5 ระดับ ได้แก่
1) ความมุ่งมั่นสีเขียว – เป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดผละกระทบของการประกอบการต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) ปฎิบัติการสีเขียว – เป็นการดำเนินกิจกรรมตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้
3) ระบบสีเขียว – เป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
4) วัฒนธรรมสีเขียว – เป็นการหลอมรวมการดำเนินการจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
5) เครือข่ายสีเขียว – เป็นการขยายการดำเนินการไปยังห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้ยังมีท่อพีวีซี ซึ่งปัจจุบันมีที่ได้รับการรับรอง 2 ประเภทคือ ท่อพีวีซี สำหรับระบบประปาและระบายน้ำ และท่อพีวีซีสำหรับระบบสาธารณูปโภคและระบบประปาขนาดใหญ่ วิธีการเลือกท่อพีวีซีก็เช่นเดียวกับการเลือกวัสดุก่อสร้างประเภทอื่น
วัสดุก่อสร้างกลุ่มงานระบบและงานตกแต่งที่พักอาศัย เจ้าของบ้านส่วนใหญ่จะนิยมเลือกวัสดุประเภทนี้จากความสวยของดีไซน์ที่ตอบสนองความต้องการ และเลือกที่มีคุณภาพสูง แต่จะมองข้ามความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงขอแนะนำวัสดุที่ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว ได้แก่ ฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียง การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียงที่มีฉลากเขียว นอกจากจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้ว ในขั้นตอนของผลิตยังใช้วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และบรรจุภัณฑ์ยังนำกลับไปใช้ใหม่ได้ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและ มีส่วนช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ที่มีฉลากเขียว จะมีอัตราการใช้น้ำต่ำกว่ามาตรฐาน มอก.ทั่วไป ซึ่งช่วยลดทั้งการใช้พลังงานโลก และช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้อยู่อาศัยได้ในคราวเดียว

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว