ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2560 เท่ากับ 105.7 (ปี 2553 = 100 และเดือนกรกฎาคม 2560 เท่ากับ 103.9)

2. การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2560

2.1 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 1.7 โดยมีสาเหตุจากดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) ราคาไม้นำเข้าและต้นทุนดำเนินการสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ปูนซีเมนต์ผสม) ผู้ประกอบการต้องการขยับราคาขายสูงขึ้นจึงให้ส่วนลดน้อยลง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ชีทไพล์คอนกรีต) ปรับตามราคาซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 7.4 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I – H เหล็กรางน้ำ ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ตะปู) ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ได้แก่ สินแร่เหล็ก บิลเล็ต และเศษเหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (สายเคเบิล สายไฟฟ้า) ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ได้แก่ ทองแดง หมวดที่ดัชนีลดลง ได้แก่ หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.2 (สายฉีดชำระ ราวแขวนผ้า) ผู้จำหน่ายลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.1 (ยางมะตอย) ราคาวัตถุดิบลดลงตามราคาน้ำมันดิบ

2.2 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 3.2 เป็นผลจาก หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) เนื่องราคาไม้นำเข้าปรับสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.9 (ท่อระบายน้ำคอนกรีต) มีความต้องการใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำมากขึ้น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 16.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะปู) หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (สีเคลือบน้ำมัน สีรองพื้นปูน สีรองพื้นโลหะ สีทาถนน น้ำมันเคลือบแข็ง) มีความต้องการใช้ซ่อมแซมบ้านและถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 3.4 (ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนฉาบสำเร็จรูป) มีการแข่งขันสูง หมวดกระเบื้อง ลดลงร้อยละ 1.3 และหมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.2 ผู้จำหน่ายลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขาย หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.0 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีซีซี ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน้ำเสีย PVC)

2.3 เทียบกับเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.0 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.2 ราคาไม้นำเข้าปรับสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ความต้องการใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตขยายตัวเพิ่มขึ้น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 6.8 ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ได้แก่ สินแร่เหล็ก บิลเล็ต และเศษเหล็ก หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.0 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.3 หมวดที่ดัชนีราคาลดลง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 5.4 มีการแข่งขันสูง หมวดกระเบื้อง ลดลงร้อยละ 0.3 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 1.1 จากการลดลงของราคา ทรายหยาบ ทรายละเอียด อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น และวงกบอลูมิเนียม