TOA ช่วยป้องกันฐานรากที่สำคัญ เสริมความแกร่งได้ ก่อนถูกกัดกร่อน

TOA ช่วยป้องกันฐานรากที่สำคัญ เสริมความแกร่งได้ ก่อนถูกกัดกร่อน

คุณรู้ไหมว่า สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามในการก่อสร้าง คือ ส่วนของฐานราก แม้จะเป็นจุดที่มองไม่เห็นเพราะเป็นส่วนที่อยู่บริเวณใต้ดิน แต่เป็นส่วนสำคัญที่รับนํ้าหนักทั้งหมดของอาคารก่อนที่จะก่ายลงสู่พื้นดิน การก่อสร้างรากฐานของ บ้านหรืออาคาร จึงจำเป็นต้องการเลือกวัสดุที่ไต้มาตรฐาน เพื่อความแข็งแรง มั่นคงของตัวอาคารในระยะยาว ส่วนประกอบที่สำคัญของฐานราก คือ
1. เสาเข็ม
คือ ส่วนที่ใช้รองรับฐานรากของอาคาร เพื่อรับนํ้าหนักทั้งหมดแล้วเฉลี่ยลงดิน ซึ่งการตอกเสาเข็มนั้นจะต้องตอกให้ถึงชั้นทรายเพื่อความแข็งแรง
ซึ่งเราสามารถ หาความยาวเสาเข็มที่เหมาะสมได้ด้วยการเจาะสำรวจ ความลึกของชั้นดินทราย หรือสอบถามได้จากเขตเทศบาล ส่วนเสาเข็มนั้นมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ
1.1 เข็มตอก มีหน้าตาเป็นรูปสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือรูปตัวไอ โดยตอกลงดิน ด้วยกำลังคนหรือนั้นจั่นก็ได้
1.2 เข็มเจาะ จะต้องเจาะดินลงไปก่อนแล้วค่อย เสียบเหล็กปลอกลงไปในดิน จากนั้นก็ใส่เหล็กเสริมแล้วค่อยเทคอนกรีตตามลงไป
เป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หล่อป็ดบนหัวเสาเข็มไว้เพื่อรับนื้าหนัก จากเสาตอม่อ ก่อนเฉลี่ยนํ้าหนักถ่ายลงสู่ดินหรือเสาเข็มอีกที

2.ฐานราก
ดิน จากนั้นก็ใส่เหล็กเสริมแล้วค่อยเทคอนกรีตตามลงไป เป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หส่อป็ดบนหัวเสาเข็มไว้เพื่อรับนื้าหนัก จากเสาตอม่อ ก่อนเฉลี่ยนํ้าหนักถ่ายลงสู่ดินหรือเสาเข็มอีกที

3. คานคอดิน
คือ คานรับนั้าหนักส่วนล่างสุดของบ้านซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเชื่อมกับผนังบ้านและต้อง สัมผัสกับพื้นผิวดินโดยตรง ความชื้นจากใต้ดิน อาจทำให้เกิด

ปัญหาสีล่อนที่ผนัง ชั้นล่างขึ้นได้ จึงควรใช้นํ้ายากันซึม TOA 211 CONCRETE PLUS ในส่วนผสมของ คอนกรีตก่อนเท และทำระบบกันซึมอีกชันโดยการทาหับด้วย
TOA 237 Cement Membrane

วิธีป้องกัน
• ผสม TOA 211 Concreteplus กันนำทีเตรียมไว้
• ผสมลงในส่วนผสมที่จัดไว้(ปูน ทราย หิน)
โดยผสม 1 ลิตร : ปูน 4 ถุง (50กิโลกรัม)
• ได้คอนกรีตที่มีความทึบนํ้าเพื่อการใช้งานที่ไม่ต้องการให้นํ้าซึมผ่าน
• สามารถเพิ่มคุณสมบ้ติการไหลเพื่อนำไปใช้ในบริเวณที่ต้องการได้

 

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว