โป๊ว สนิททุกรอยต่อ รอยร้าว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง ด้วย TOA

โป๊ว สนิททุกรอยต่อ รอยร้าว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง ด้วย TOA

การซ่อมแซมอุดโป๊วแล้วทาสีทับรอยแตกลายงาบนผนัง อาจเป็นวิธีที่ ง่ายและ เห็นผลเร็ว แต่ถ้าสีที่เลือกใช้ไม่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวพอดี
ไม่นานนักก็อาจ เกิดรอยแตกร้าวขึ้นใหม่ได้ เพราะผนังคอนกรีตภายในบ้านนั้นมีการหด และขยาย อยู่ตลอดเนื่องจากต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม
เช่น แสงแดด ความร้อน และฝน

สาเหตุ ของการเกิด รอย ร้าว
• เกิดจากโครงสร้างและผนังอาคารที่การเคลื่อนตัว
• เกิดจากการฉาบผนังไม่ได้คุณภาพ
• เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนที่เรียกว่า THERMAL SHOCK
• การยืดหดตัวของไม้วงกบประตูหน้าต่าง ก็มีส่วนทำให้การแตกร้าวเกิดขึ้นได้ เพราะผนังปูนกับไม้ยืดหดตัวไม่เท่ากัน

วิธีแก้ไขทุกรอยต่อ รอยร้าว
กรณีรอยแตกบนพื้นผนังปูนที่มีขนาดเล็กลายงา (0.01-1.0 มม.)
1. ทำความละอาดพื้นผิว
2. อุดโป๊วด้วย TOA ACRYLIC FILLER ซึ่งมีคุณสมบัติ แห้งเร็วไม่ยุบตัว ขัดตกแต่งได้ง่าย ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองตัวเหมือนหมั่นโป๊วทั่วไป กรณีรอยแตกบนผืนผนังปูนที่มีขนาดใหญ่ (2.00 มม.-10.0 มม.)
1. ให้ขยายรอยแตกให้กว้างขึ้นเล็กน้อยเป็นรูปตัว V โดยใช้ปลายไขควงหรือ เครื่องเจียร
2. ทำความสะอาดพื้นผิว
3. อุดด้วย TOA 302 ACRYLIC SEALANT ซึ่งมีคุณสมบัติ
• ยืดหยุ่นตัวสูงเป็นพิเศษ ใช้อุดโป๊วรอยแตกที่มีการขยับตัว
• สามารถยืดหด ขยายตัวตามรอยแตกของพื้นผิวได้ดี

ผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง สำหรับป้องกัน ผนังแตกร้าวลายงา บริเวณวงกบประตู หน้าต่าง
TOA Acrylic Filler อะครืลิคอุดโป๊วรอยแตกลายงา
• เป็นอะครีลิคอุดโป๊วสีขาว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองเหมือนกับหมันโป๊วทั่วไป
• แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ขัดตกแต่งได้ง่าย
• ยึดเกาะบนพืนผิวคอนกรีต ยิปซั่ม ปูนฉาบ ไม้ ได้ดี
TOA 302 Acrylic Sealant อะครีลิคอุดโป๊วแตกขนาดใหญ่ 2-10 มม.
• เป็นอะครีลิคอุดโป๊วแบบยืดหยุ่นสีขาว ไม่เกิดปัญหาคราบนํ้ามันที่ผิวหน้า เหมือนชิลิโคน จึงไม่มีปัญหาในการทาสีทับหน้า
• สามารถคงสภาพการปกปิดรอยแตกร้าวได้แม้จะเกิดการขยับตัวของรอยแตก
• สามารถขัดตกแต่งได้ (ขัดด้วยกระดาษทรายและนํ้า)
• สามารถทาสีทับได้เลย

รอยร้าวที่มีความลึกมาก การโป๊วซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย TOA 302 ACRYLIC SEALANT มากอาจมีการยุบตัว ตังนั้นควรโป๊ว 2 ครั้ง
หรือใช้ Backing Rod ที่เป็น PU Foam รองในร่องรอยร้าวก่อนโป๊วปิดทับ ด้วย TOA 302 ACRYLIC SEA ANT หรือเผื่อการยุบตัว กรณีผนังปูนตังกล่าวการยึดเกาะไม่ดี ให้สกัดฉาบใหม่ด้วยปูนฉาบผสม TOA102 Super Bond หรือใช้ในกรณีซ่อมรอยร้าวใหญ่มาก การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีนั้นก็จะช่วยให้งานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงนั้นเป็นไปได้อย่างดี หากสนใจสินค้าเกี่ยวกับงานวัสดุก่อสร้าง สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ BeelieveSourcing.co.th  มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดี