บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

1.สถาปนิก
บุคคลแรกที่จะเป็นผู้ออกแบบก่อนการก่อสร้าง ให้ได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของงาน โดยสถาปนิก เก็บข้อมูล ฟังโจทย์ ความต้องการของเจ้าของงาน ไม่ว่าจะเป็นประเภทการใช้งานของอาคาร จำนวนสมาชิกที่อยู่อาศัยหรือใช้อาคาร และความต้องการของผู้ใช้อาคาร ผนวกเข้ากลับความรู้พื้นฐานทางการออกแบบ เช่นเรื่องภูมิอากาศ แดด ลม สภาพโดยรอบพื้นที่ รูปแบบอาคาร สไตล์ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ถูกประมวลแล้ว กลั่นออกมาเป็นแบบ ให้กับเจ้าของบ้านนำไปสร้าง

2.วิศวกรโครงสร้าง
      เมื่อสถาปนิกออกแบบ ตามลักษณะการใช้งานของอาคารรวมถึงความสวยงามของอาคารแล้ว ก็ต้องมาออกแบบความแข็งแรงของอาคารโดย วิศวกรโครงสร้าง ออกแบบ และคำนวณขนาดของโครงสร้างบ้าน ได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น หลังคา ฯลฯ รวมไปถึงโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างโดยรอบด้วย เช่น รั้ว ถนน โรงจอดรถ เป็นต้น โดยจะทำแบบโครงสร้างและรายการคำนวณสำหรับอาคารแต่ละหลังให้กับสถาปนิก

3.วิศวกรงานระบบอำนวยความสะดวก

3.1วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล
เป็นผู้ออกแบบแนวทางเดินท่อน้ำประปา ขนาดของถังเก็บน้ำ และปั้มน้ำโดยคำนวณจากปริมาตรน้ำ ที่ใช้สอยภายในบ้าน รวมไปถึงออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำทิ้งสู่สาธารณะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธฺภาพ

3.2 วิศวกรงานระบบไฟฟ้า
     คือผู้ออกแบบแนวทางเดินสายไฟแยกวงจรภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในแต่ละอาคาร รวมไปถึงคำนวณขนาดและชนิดของมิเตอร์ที่จะต้องใช้สำหรับอาคาร เพื่อให้กระแสไฟเพียงพอต่อการใช้งานภายในบ้าน

4.ผู้รับเหมา
เป็นผู้ที่จะก่อสร้างอาคารตามแบบที่สถาปนิกและวิศวกรได้ออกแบบและคำนวณมา ซึ่งควรมีการเปรียบเทียบในหลายๆ ด้านประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือช่าง ผลงานที่ผ่านมาราคาก่อสร้างที่เสนอ อุปนิสัย ฯลฯ ทั้งนี้ควรมีสัญญาว่าจ้าง ที่ควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลา การทำงาน วิธีการส่งมอบและตรวจรับงาน รวมถึงราคาในการก่อสร้าง และการจ่ายชำระเงินตามงวดของงานด้วย

5.โฟร์แมน
เป็นผู้ที่คอยควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่ได้จากสถาปนิก โฟร์แมนควรเป็นคนที่มีประสบการ์ในการคุมงานก่อสร้างมาก่อน นอกจากการควบคุมคนงาน โฟร์แมนต้องอ่านแบบก่อสร้างเป็น รู้วิธีการก่อสร้าง และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา
      เป็นผู้ตรวจสอบแบบอาคาร ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ณ ที่ว่าการเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ว่าการออกแบบถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว ก็จะออกใบอนุญาตให้ก่อสร้าง โดยให้ระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างเหมาะสมตามขนาดของอาคาร

 

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว