วิธีการต่างๆในการปรับปรุงบ้าน

วิธีการต่างๆในการปรับปรุงบ้าน

Re-concept  นำแรงบันดาลใจจากที่เคยพบเห็น 

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  หนังสือ  อินเตอร์เน็ท  นำมาถ่ายทอดให้สถาปนิก  อินทีเรีย หรือผู้รับเหมาทราบ โดยพิจรณาว่า พื้นที่เดิมซึ่งเคยถูกออกแบบไว้เพื่อการใช้งาน A เราจะปรับเปลี่ยนเป็นการใช้งาน A+B หรือ เปลี่ยนเป็น B เลย  รวมถึงองค์ประกอบของบ้านที่มีอยู่ เช่น ห้องที่ต้องการปรับปรุงใหม่นั้น มีความจำเปฺ็นต้องใช้งานเป็นประจำ แต่มีหน้าต่างบานใหญ่อยู่ในทิศที่รับแสงแดด จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Re-function design
เมื่อทำใหม่ทั้งที ควรคิดถึงประโยชน์ใช้สอยที่ได้มากกว่าหนึ่ง เช่นพื้นที่ A ถูกซอยแบ่งเป็นพื้นที่ A+B โดยมีผนังกั้นห้องขึ้นมา ก็ควรจะดีไซน์ผนังนี้ให้มีประโยชน์ที่มากกว่าเป็นแค่ผนัง เช่น ทำเป็นชั้นวางของอีกด้านเป็นที่เก็บของ หรืออาจดีไซน์ให้เป็นส่วนหนึ่งของม้านั่ง หรือดีไซน์ให้เป็นส่วนประดับอาคารด้วยเลย

Remove & Reuse
สิ่งที่กำลังจะรื้อถอน อาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงสไตล์บ้านได้ เช่น บ้านเป็นผนังก่ออิฐ หากสกัดปูนฉาบออกจะได้บ้านสไตล์ลอฟต์ หรือ หากรื้อฝ้าเพดานออกจะทำให้เห็นโครงสร้าง ท่อประปา และท่อสายไฟ ก็จะได้บ้านแนวอินดัสเทรียล หรือ บริเวณรอบบ้านจากพื้นคอนกรีตแข็ง ๆ หากทุบบางส่วนแล้วปู บล็อกร่วมกับการจัดสวน ก็สร้างบรรยากาศใหม่ที่น่าสนใจได้ นอกจากนี้วัสดุบางอย่าง ยังมีคุณค่าสามารถนำมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ เช่น ประตูไม้เก่า อาจนำมาทำเป็นผนังกั้นห้อง ส่วนเหล็กดัดสวย ๆ ก็นำมาทำเป็นโต๊ะ เก้าอี้ได้ หรือ สุดท้ายจะนำไปขายก็ได้ประโยชน์มากกว่าทิ้งไปเฉย ๆ

New Finishing
เลือกใช้วัสดุ และออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น ‘พื้น’ ควรทราบระดับชั้น และ ความหนาของวัสดุปูพื้นเดิมก่อนเปลี่ยนวัสดุใหม่ และง่ายต่อการดูแลรักษา เช่น ไม้เทียม หรือไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งให้อารมณ์คล้ายไม้จริง และมีความหนาใกล้เคียงกัน แต่ดูแลรักษาง่ายกว่า ส่วนกระเบื้องเซรามิก ให้อารมณ์เหมือนหิน แต่มีความหนา และมีนำหนักน้อยกว่า ‘ผนัง’ เลือกให้เหมาะสมว่าจะใช้งานภายใน หรือภายนอก เพราะอากาศ แสงแดง ฝน ล้วนมีผลต่ออายุการใช้งาน ถ้าจะตกแต่งด้วยการปะติด ควรพิจารณาว่า จำเป็นต้องรื้อพื้นผิวเดิมออกก่อน หรือสามารถแปะทับไปได้เลย ส่วน ‘ฝ้าเพดาน’ ชนิดของดวงโคมแสงสีต่าง ๆ ช่วยสร้างบรรยากาศใหม่ได้ การเล่นระดับฝ้าเพดาน หรือการตกแต่งด้วยไม้ระแนง ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับฝ้าเพดานได้ เช่นกัน

Structure
การรับน้ำหนักของโครงสร้างเดิม เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าปรับปรุงภายในบ้าน วันดุที่นำมาใช้ไม่ควรเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างบ้านมากจนเกินไป ควรเลือกใช้วัสดุโครงสร้าง ผนัง และพื้น ที่มีน้ำหนักเบากว่างานก่ออิฐ หรือหล่อเทคอนกรีต ถ้ามีการต่อเติมออกมานอกตัวบ้าน โครงสร้างจะต้องแข็งแรง และคำนึงถึงการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน เพื่อที่จะไม่เกิดการดึงรั้งโครงสร้างบ้านเดิมจนเกิดความเสียหาย

M&E
สำหรับบ้านที่มีอายุเกิน 15 ปี อาจจะถือโอกาสเดินระบบไฟฟ้า และระบบประปาใหม่ เช่น เปลี่ยนสายไฟ และตำแหน่งสวิทซ์ใหม่ เปลี่ยนปั๊มน้ำ และท่อประปาใหม่ หรือเปลี่ยนบ่อเกรอะ บ่อซึม เป็นถังบำบัดสำเร็จรูป ซึ่งควรมีการวางแผนให้ดี และควรพิจารณาว่า ระบบใหม่จะมีการเชื่อมต่อกับของเดิมที่มีอยู่ หรือไม่

Budget
แม้จะมีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว แต่ก็ควรวางแผนในการใช้งบประมาณ ที่จะสัมพันธ์กับ 3 เรื่อง นี้
ระยะเวลาในการปรับปรุง เราสารถอยู่อาศัยไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงบ้นได้ หรือไม่ หรือต้องออกไปอยู่ที่อื่น ซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามมา   คำนึงถึงการใช้งาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุง ให้คุ้มค่ามากที่สุด แบ่งเฟสในการปรับปรุง ให้สัมพันธ์กับการใช้งาน เช่น อาจปรับปรุงให้เหมาะกับการอยู่อาศัยแบบสามีภรรยาไปก่อน โดยเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับสมาชิกใหม่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น

การจ้าง สถาปนิก วิศวกร หรือผู้เชี่ยวชาญ อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่จะช่วยให้เจ้าของบ้านได้รับความสะดวกพร้อมกับการดำเนินการตามหลักการต่อเติม และวิธีการก่อสร้าง การเลือกผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา ควรพิจารณาจากการทำงาน และผลที่ผ่านมา และควรทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการติดตามผลการดำเนินงาน

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว