การออกแบบพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

การออกแบบพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

เมื่อผู้อยู่อาศัยในบ้านมีด้วยกันหลากหลายวัย จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับ และจัดสรรพื้นที่ส่วนต่างๆ เพื่อให้ทุกคนในบ้านมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว และที่สำคัญ คือ มีความสุขในการอยู่อาศัยร่วมกัน SHARING SPACE พื้นที่ส่วนกลาง ศูนย์รวมความอบอุ่นของบ้าน  นอกจากจะใช้เป็นพื้นที่รับแขกแล้ว ยังนับเป็นพื้นที่สำคัญที่คนในบ้านจะได้มาใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลาต่างๆ จึงไม่เพียงเป็นพื้นที่สำคัญที่คนในบ้านจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลาต่างๆ จึงไม่เพียงเป็นพื้นที่สำหรับไว้ใช้งาน แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ สร้างความอบอุ่นให้คนในบ้านได้อีกด้วย โดยเฉพาะบ้าน ที่มีคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ อย่างน้อย 3 GENS TOGETHET สื่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง จึงเป็นการจัดเตรียมพื้นที่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนในบ้านได้ทุกวัย ทั้งผู้สูงอายุ เด็กและผู้ใหญ่วัยทำงาน

SHARING SPACE ELEMENTS องค์ประกอบของพื้นที่ส่วนกลาง

พื้นเรียบระดับเดียวกัน หรือเสริมทางลาดในพื้นที่ต่างระดับ พื้นบ้านควรออกแบบให้เรียบเป็นระดับเดียวกัน ในบริเวณส่วนใช้งานต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ และหากเป็บบ้านที่มี       ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องนั่ง Wheelchair ควรออกแบบให้มีความลาดชัน ในบริเวณพื้นที่ต่างระดับ เพื่อรองรับการใช้งานที่เหมาะสม แต่หากเป็นไปได้ก็ควรออกแบบให้พื้นมีระดับเดียวกันในบริเวณที่ต้องใช้งานประจำดีกว่า

ประตูกว้าง และไม่มีธรณี
บ้านที่มีทั้งเด็ก และผู้สูงอายุ ไม่ควรออกแบบให้มีธรณีประตู เพราะอาจทำให้เกิดการสะดุดหกล้มได้ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักจะมีสมรรถนะทางร่างกายที่เสื่อมถอย จึงไม่สามารถยกขาสูงได้มากนัก และหากมีผู้สูงอายุที่ต้องนั่ง  Wheelchair ควรออกแบบประตูให้มีความกว้างประมาณ 90 ซม. ขึ้นไป เพือ่ให้ผู้สูงอายุสามารถเข็น Wheelchair เข้ามาในห้องได้ และควรติดตั้งลูกบิดประตูไว้ที่ระยะ 1 เมตร
ข้อแนะนำ : มือจับประตูที่เหมาะสำหรับเด็ก และผู้สูงอายุ ควรเป็นแบบก้านโยก เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน เพราะไม่ต้องอาศัยแรงบิดมากนัก

ให้บ้านมีแสงสว่างที่เพียงพอ
     เพราะสายตาของผู้สูงอายุ มักมีอาการแทรกซ้อนที่เกิดการต้ออักเสบ หรือต้อหิน รวมไปถึงปัญหาสายตายาว ส่งผลให้การมองเห็นของผู้สูงอายุอาจไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ห้องส่วนกลางจึงควรออกแบบให้มี แสงสว่างที่เพียงพอทั้งจากหลอดไฟภายในบ้าน และแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามา นอกจากจะเป็นผลดีต่อสายตาของผู้สูงอายุแล้ว แสงธรรมชาติยังช่วยทำให้บรรยากาศภายในบ้าน รู้สึกกระชุ่มกระชวย สดใส ดีต่อคนทุกวัยที่จะมาใช้พื้นที่ร่วมกัน

พื้นปลอดภัยเลือกใช้วัสดุกันกระแทก
 วัสดุพื้นไม่ควรเลือกที่มีความมันเงามากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายลื่นล้มได้ ทั้งกับเด็ก และผู้ใหญ่ ควรเลือกใช้พื้นที่ช่วยดูดซับ และลดแรงกระแทกได้ดี
ข้อแนะนำ : ระบบพื้นที่ลดแรงกระแทก สามารถช่วยดูดซับแรงกระแทก ทำให้ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บเมือ่เกิดการล้มกระแทกพื้นรวมถึงช่วยลดแรงกดที่เท้า และข้อต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดสภาวะข้อกระดูกเสื่อม

ระวังขอบมุมอันตรายของฟเอร์นิเจอร์ภายในบ้าน
      เฟอร์นิเจอร์ควรเลือกใช้ที่สะดวกปลอดภัยทั้งกับเด็ก และผู้สูงอายุ เช่น หากบ้านมีเด็กเล็ก ควรระวังในเรื่องของเหลี่ยมมุมตามขอบตู้โต๊ะบริเวณต่างๆ อาจหาผ้าหรือที่หุ้มมาปิดตามเหลี่ยมโต๊ะไว้ และไม่ควรใช้ผ้าปูโต๊ะ โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเพิ่งหัดเดิน ฺส่วนเก้าอี้หรือโซฟาที่เลือกใช้ ไม่ควรเลือกแบบที่มีความนิ่มมากมากเกินไป เพราะจะทำให้ผู้สูงอายุลุงนั่งลำบาก เก้าอี้สพำหรับผู้สูงอายุที่ดี ควรมีพนักพิง และที่เท้าแขน เพื่อช่วยพยุงในการนั่ง และลุกเดิน

ติดตั้งราวจับเพิ่มเติม ในจุดที่ใช้งานบ่อย
 นอกจากในส่วนของราวจับบันใดแล้ว รวมจับทรงตัวก็เป็นอีกส่วนที่ควรเตรียมไว้สำหรับผู้สูงอายุ ในบริเวณส่วนต่างๆ ของบ้าน เพื่อเป็นตัวช่วยในการประคองระหว่างเดินทาง โดยสามารถเลือกติดตั้งเป็นแนวยาวตามผนังในห้องนอน หรือห้องอื่นๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงในการใช้งาน เช่น บริเวณทางเดินไปห้องน้ำ ห้องทานอาหาร หรือพื้นที่ทางเดินที่ใช้งานบ่อยๆ เพื่อช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการเดินทางออกมาใช้ะื้นที่ต่างๆ ในบ้านได้อย่างปลอดภัย

ติดตั้งปลั๊กไฟให้ปลอดภัยจากมือเด็ก
สายไฟควรต่อกับปลั๊กในระดับที่สูงเกินมือเด็กจะเอื้อมถึง เพื่อความปลอดภัย และควรเก็บให้เป็นระเบียบเมื่อใช้เสร็จแล้ว

ออกแบบบันใดให้เหมาะสม
การออกแบบบันใดเพื่อรองรับการใช้งานของทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของขนาด และสัดส่วนการใช้งานที่เหมาะสม โดยบันใดที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ควรมีลูกตั้งสูงเกิน 15 ซม. และไม่ควรเปิดช่องโล่ง เพราะอาจทำให้เกิดการสะดุดได้ ส่วนลูกนอน ไม่ควรกว้างน้อยกว่า 28 ซม. ความกว้างของบันใดที่เหมาะสม ไม่ควรต่ำกว่า 1.50 ม. และมีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2 ม. ในกรณีที่ขั้นบันใดเลื่อมกัน 2 ซม.

พื้นผิวของบันใด ต้องใช้วัสดุที่มีผิวลื่น
รวมถึงการให้แสงสว่างตามขั้นบันใด ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตีต่อผู้สูงอายุ เพราะสามารถช่วยให้มองเห็นขั้นบันใดได้ชัดเจนมากขึ้น สำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้บันใดโดยลำพัง ต้องคอยระมัดระวังอยู่เสมอ โดยอาจทำประตูเปิดปิดกั้นบริเวณทางขึ้น-ลงบันใด เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
นอกเหนือจากบันใด
ส่วนประกอบที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือ ราวจับบันใด เพราะผู้สูงอายุจะต้องบใช้จับในการประคองตัวเลาเดินขึ้น-ลงบันใด โดยบันใดควรมีราวจับทั้งสองข้าง ทำด้วยวัสดุผิวเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับ และไม่ลื่นจนเกินไป ควรใช้ราวที่มีลักษณะกลมโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3-4 ซม. สูงจากพื้นประมาณ 80-90 ซม.
ราวจับบันใดข้างที่อยู่ติดผนัง ให้มีระยะห่างจากผนัง 4-5 ซม. มีความสูงจากจุดยืนไม่น้อยกว่า 12 ซม. และผนัง บริเวณราวจับ ต้องเป็นผิวเรียบ ส่วนปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุด ต้องเป็นผิวเรียบ ส่วนปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 30 ซม.

ส่วนผ่านนอก หนึ่งพื้นที่กิจกรรมของครอบครัว
      เพราะธรรมชาติเป็นตัวช่วยที่ดี มนการดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจของคนทุดวัย ทั้งผู้สูงอายุ ที่สภาพร่างกายเริ่มถดถอย และสุขภาพจิตใจที่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และมีจินตนาการ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่วัยทำงาน ที่ต้องการการผักผ่อนหลังกลับจากการทำงานที่เหน็ดเหนื่อย การจัดพื้นที่สวนรอบๆ บ้าน จึงเป็นตัวช่วยที่ดี ในการศร้างบรรยากาศ ทำให้ทุกคนในบ้านมีชีวิตชีวา และมีความสดชื่นได้มากขึ้น
การมีพื้นที่สวนภายนอกนี้ นอกจากจะช่วยสร้างแรงกระตุ้น และช่วยบำยัดสุขภาพกายใจผู้สูงอายุดีแล้ว ยังสามารถจัดเป็นพื้นที่่ทำกิจกรรมร่วมกันได้ด้วย รวมถึงให้ผู้สูงอายุได้มีอะไรทำในระหว่างวันได้อีกด้วย เช่น การปลูกต้นไม้ เพราะนอกจากจะทำให้เพลิดเพลินแล้ว ยังทำให้จิตใจสงบ สบาย ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

องค์ประกอบของพื้นที่ส่วนตัวสำหรับผู้สูงอายุ

ห้องนอนควรอยู่ชั้นล่าง และมีห้องน้ำในตัว
     ห้องนอนของผู้สูงอายุ ควรออกแบบให้อยู่ชั้นล่าง ใกล้กับพื้นที่ใช้งานส่วนต่างๆ เพื่อการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย

ออกแบบพื้นให้มีระดับเดียวกัน ทั้งห้องนอน และห้องน้ำ
เพื่อป้องกันการสะดุดหกล้ม สามารถใช้รางระบายน้ำสเตนเลสแบบฝังพื้น ในการแบ่งโซระหว่างห้องน้ำ กับห้องนอน ช่วยไม่ให้น้ำไหลย้อนออกมาโดยไม่ต้องมีขอบปูนกั้น เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

พื้นปลอดภัยเลือกใช้วัสดุลดแรงกระแทก และไม่ลื่น
     ไม่ว่าจะเป็นส่วนห้องน้ำ ห้องนอน หรือส่วนใดๆก็ตาม ต้องไม่ควรลื่น โดยพื้นในห้องน้ำนั้นควรเลือกใช้วัสดุที่ช่วยดูดซับ หรือลดแรงกระแทก เพื่อลดความรุนแรง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม ไม่เย็นเท้า แต่ก็ไม่ควรนิ่มจนเกิน เพื่อความสะดวกในการเดิน ส่วนพื้นกระเบื้องในห้องน้ำนั้น ก็ควรเลือกพื้นที่มีลวดลาย หรือผิวสัมผัสในแผ่น ที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน และต้องใช้สีตัดกันระหว่างพื้นโซนเปียก และโซนแห้ง

ติดตั้งราวจับในจุดที่ใช้งานบ่อย ราวจับในจุดเสี่ยง
    โดยเฉพาะในห้องน้ำ เพราะเป็นจุดเสี่ยงอันตราย ที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยผู้สูงอายุมักใช้ราวจับในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการจับประคองตัว

เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสม
     ควรใช้เฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับสรีระ และความสะดวกในการใช้งานของผู้สูงอายุ ในส่วนของเตียง ควรใช้เตียงที่มีความสูงพอดีกับรถเข็น (ในกรณีที่มีผู้สูงอายุในบ้านใช้ Wheelchair) หรือสูงจากระดับพื้นถึงข้อเข่าพับ ส่วนเก้าอี้ ควรเลือกแบบที่มีพนักพิง และที่เท้าแขน เพื่อช่วยพยุงในการนั่งและลุกยืน

ปรับแสงสว่างให้พอดีสบายตา
สำหรับแสงสว่างในห้องนอน ไม่จำเป็นต้องใช้แสงที่สว่างมากนัก แต่ควรเลือกใช้แสงที่นวลตา มไ่สะท้อนเข้าตา และควรเลือกไฟที่ให้แสงสว่างแบบทางอ้อมเพิ่ม เพื่อช่วยสร้างบรรยายกาศภายในห้องรู้สสึกผ่อนคลาย

เสริมระบบไฟอัตโนมัติ ในช่วงเวลากลางคืน สามารถติดตั้งระบบไฟที่สว่างอัตโนมัติ เมื่อลุกขึ้นจากเตียง

เลือกรูปแบบประตู-หน้าต่างที่เหมาะสมกับการใช้งาน
     ไม่่วาจะในห้องนอน หรือห้องน้ำ ประตูควรมีความกว้างไม่นอ้ยกว่า 90 ซม. หรือควรเลือกใช้ประตูบานเลื่อนช่วยในการผ่อนแรง แต่หากเป็นบานเปิด ก้ควรเลือกใช้มือจับประตูเป็นแบบก้านโยก หรือแกนผลัก ส่วนหน้าต่างในห้องนอนของผู้สูงอายุ ไม่ควรสูงเกินไป ควรอยู่ในระดับที่สายตามองเห็นวิวภายนอกได้ เพื่อให้ความรู้สึกปลอยโปร่งโล่งสบาย

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว